NASZ ZESPÓŁ


Sun Investment Group zatrudnia wysoko wyspecjalizowanych, międzynarodowych specjalistów o bogatym i sprawdzonym doświadczeniu w sektorze energii słonecznej, w szczególności w zakresie rozwoju projektów, zarządzania aktywami, użytkowaniu i konserwacji, strukturyzacji finansowej, kompleksowych usługach inwestycyjnych (EPC) i prawnych. Zespół pracował nad 300 projektami fotowoltaicznymi.


Grupa posiada dziesięcioletnie doświadczenie w różnych obszarach związanych z inwestycjami w energię słoneczną, co daje jej uprzywilejowany dostęp do najlepszych możliwości inwestycyjnych.


DEIVIDAS VARABAUSKAS

Dyrektor Naczelny, Wspólnik Zarządzający


Założyciel SIG posiada ponad 10-letnie doświadczeniem w branży solarnej. Kieruje on firmą od jej powstania, w 2011 roku. Firma zrealizowała do tej pory projekty o mocy ponad 70 MW i odnotowuje obecnie znaczny rozwój. Oprócz nadzorowania ogólnego postępu firmy, głównym osobistym celem założyciela jest stworzenie produktu inwestycyjnego, w którym szczególne znaczenie ma dokładne zrozumienie ryzyka związanego z projektem, kosztów, kontraktów i potrzeb inwestorów.


ANDRIUS TERSKOVAS

Główny Specjalista ds. Rozwoju Biznesu, Wspólnik Zarządzający


Będąc ekspertem w dziedzinie rozwoju biznesu, Andrius posiada doświadczenie w zarządzaniu 35-milionowym przedsiębiorstwem z listy Fortune 100. Andrius jest Wspólnikiem w SIG od 2014 roku i jest odpowiedzialny za rozwój i operacyjną konfigurację nowych rynków, a także rozwój partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi. Wcześniej zajmował stanowiska dyrektora generalnego i głównego inwestora w kilku nowych spółkach o podwyższonym ryzyku.