ROZWIĄZANIA

GŁÓWNE RYNKI W INWESTYCYJNE SEKTORA ENERGII SŁONECZNEJ:


• POLSKA: SIG realizuje 43 odrębne projekty o mocy 42,36 MWp i do końca 2020 r. spółka planuje rozszerzyć obecny portfel do 250 MW;

• HISZPANIA: SIG rozwija projekty o mocy 150 MWp w ramach długoterminowych umów na zakup energii;  

• WŁOCHY i USA: SIG jest na zaawansowanym etapie badań rynkowych dotyczących możliwości inwestycyjnych we Włoszech i w USA

OFERTY PARTNERSKIE:


INWESTORZY INDYWIDULANI


Bezpieczna inwestycja i gwarancja stabilnych dochodów, wyposażenie na Poziomie 1 i wysoki zysk. SIG oferuje pełny pakiet, w skład którego wchodzą:

- Elektrownia słoneczna podłączona do sieci w momencie zakupu; 

- Użytkowanie techniczne i konserwacja przez 25 lat; 

- Zarządzanie aktywami (sprzedaż energii, ubezpieczenia, bezpieczeństwo, księgowość itp.); 

- Długoterminowe kredyty bankowe. 

Obecnie SIG angażuje się w Polsce inwestycje w projekty o minimalnej mocy 1 MW.

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI


SIG tworzy inwestycję obejmującą główne kontrakty projektu, gotowe projekty, zarządzanie całym procesem zakupu i budowy/oddania do eksploatacji, do daty transakcji handlowej (COD). Zespół specjalistów SIG oferuje gotowe projekty wraz z akceptowanymi przez banki, konkurencyjnymi  umowami (PPA, EPC, O&M) i zarządza nimi do czasu ich realizacji w celu sprzedaży na rynku wtórnym lub bezpośrednio partnerowi inwestycyjnemu. Na tym etapie SIG całkowicie kończy współpracę, lub nadal bierze udział w projektach w ciągu ustalonego czasokresu.

DEWELOPERZY


SIG przejmuje projekty na różnych etapach rozwoju. Oceniamy projekty klientów w profesjonalny i szybki sposób i dajemy pewność rozwoju nowych projektów, których nie opóźnia oczekiwanie na sprzedaż istniejących inicjatyw.

ODBIORCY ENERGII


Przedsiębiorstwa energetyczne i duzi odbiorcy energii, pragnący ustanowić długoterminową dostawę energii ze źródeł odnawialnych, mogą polegać na rozwiązaniach oferowanych przez SIG na podstawie różnych umów na zakup energii (PPA). Wykorzystując szerokie doświadczenie w zakresie strukturyzacji PPA, SIG może dostarczać opłacalne rozwiązania zarówno inwestorom, jak i odbiorcom energii.