W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, lepszego przeglądania stron, jak również w celach marketingowych, SUN INVESTMENT DEVELOPMENT PL sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie. Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie, naciśnij „Zgadzam się”. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zarejestrowane pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Polityka prywatności .
Czym są pliki cookie?

Informacja ogólna

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową https://suninvestmentgroup.com/ oraz innych osób, których dane dotyczą, a także procedurę korzystania z praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Sun Investment Group, UAB, kod podmiotu prawnego 302662621, adres siedziby Gedimino pr. 44A-501, Wilno, adres e-mail: info@suninvestmentgroup.com (dalej – Administrator).

Administrator może w każdej chwili zmienić i uzupełnić Politykę prywatności, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania aktualnej wersji niniejszej Polityki prywatności. Data publikacji aktualnej wersji Polityki prywatności jest podana na dole tej strony internetowej.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową oraz innych osób, których dane dotyczą, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator wykorzystuje dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane przez Administratora za jego zgodą wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i nie przekazuje kontroli nad danymi osobowymi innym osobom, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa dane użytkownika mogą być również przekazywane właściwym organom publicznym. Inne przypadki przekazywania danych osobowych użytkownika osobom trzecim (partnerom Administratora, podmiotom przetwarzającym dane itp.) zostały określone w odrębnych punktach Polityki prywatności.

Witryna zawiera linki do stron internetowych, które nie są własnością Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron internetowych, dlatego zachęcamy do proaktywności i zapoznania się z politykami prywatności stron, do których użytkownik jest kierowany.

Podstawa zbierania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • zgody wyrażonej poprzez aktywne działania, np. poprzez kontakt oraz przekazanie danych osobowych lub poprzez inne działania,
 • realizacji prawnych obowiązków (np. administrowania stroną i zapewnienia jej właściwego funkcjonowania),
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy ustawy

Terytorium przetwarzania danych osobowych

Poza wyjątkami wskazanymi poniżej, Administrator przetwarza dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Aktualnie, Administrator nie zamierza i nie przekazuje danych osobowych trzecim krajom.

Administrator informuje, że niektóre dane dotyczące wizyty na stronie internetowej lub dane generowane przez odwiedzenie strony internetowej Administratora (takie jak adres IP, lokalizacja, pliki cookie, ustawienia i informacje o przeglądarce lub urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, data przeglądania, godzina, czas trwania, inna aktywność przeglądarki i urządzenia oraz przeglądanie informacji związanych ze stroną internetową) mogą być przetwarzane, przekazywane lub udostępniane podmiotom działającym zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim (np. korzystanie przez nas z Google Analytics) do monitorowania, statystyki, obłożenia, analizy, zapewnienia funkcjonalności i powiązanych celów ogólnej nawigacji na stronie internetowej, takimi podmiotami przetwarzającymi dane lub odbiorcami są firmy działające w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych krajach spoza EOG.

Zwracamy uwagę na fakt, że dane osobowe w krajach spoza EOG mogą podlegać mniejszej ochronie niż w krajach EOG. Ściśle monitorujemy zmieniające się praktyki i wytyczne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i organów nadzorczych ds. ochrony danych dotyczące przekazywania danych poza EOG oraz dokładnie oceniamy warunki, na jakich dane są przekazywane, a następnie mogą być przetwarzane i przechowywane po przekazaniu wyżej wymienionym podmiotom. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i zagwarantowania legalnego przekazywania danych sporządzamy Standardowe Warunki Umów zatwierdzone przez Komisję Europejską lub kierujemy się innymi podstawami i warunkami ustanowionymi przez RODO.

Korzystanie z plików cookie

Strona korzysta z plików „cookies”, czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) podczas przeglądania strony.

Ta strona internetowa wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Pliki cookie, których używamy na stronie internetowej, są podzielone na następujące grupy:

Niezbędne pliki cookie — Te pliki cookie są konieczne do przeglądania witryny i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Te pliki cookie będą zazwyczaj plikami cookie sesji własnej.

Pliki cookie preferencji — Znane również jako "funkcjonalne pliki cookie", te pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie wyborów dokonanych w przeszłości, takich jak wybrany język.

Statystyczne pliki cookie — znane również jako "wydajnościowe pliki cookie", te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny, na przykład o odwiedzonych stronach i klikniętych linkach. Żadna z tych informacji nie może zostać wykorzystana do identyfikacji użytkownika. Wszystko to jest agregowane, a zatem anonimizowane. Ich jedynym celem jest poprawa funkcji strony internetowej. Obejmuje to pliki cookie z zewnętrznych usług analitycznych.

Marketingowe pliki cookie — te pliki cookie śledzą aktywność online, aby pomóc reklamodawcom w dostarczaniu trafniejszych reklam lub ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy. Te pliki cookie mogą udostępniać te informacje innym organizacjom lub reklamodawcom. Są to trwałe pliki cookie i prawie zawsze pochodzą od stron trzecich.

Specyfikację plików cookie wykorzystywanych przez Administratora można znaleźć w poniższej tabeli.

Rodzaje plików cookie (Absolutnie konieczne, Preferencje, statystyczne, marketingowe) Nazwa pliku cookie Funkcja pliku cookie Data ważności pliku cookie Dostawca (np. SIG, Google)
Statystyczne _ga Używane przez Google Analytics do identyfikacji unikalnych użytkowników. 1 rok 1 miesiąc 4 dni Google
Statystyczne _gid Używane przez Google Analytics do identyfikacji unikalnych użytkowników. 24 godziny Google
Statystyczne _gcl_au Menedżer tagów Google ustawia plik cookie w celu eksperymentowania z wydajnością reklam stron internetowych korzystających z ich usług. 3 miesiące Google
Statystyczne _ga_* Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i zliczania odsłon strony. 1 rok 1 miesiąc 4 dni Google
Statystyczne _gat_gtag_UA_* Google Analytics ustawia ten plik cookie tak, aby przechowywał unikalny identyfikator użytkownika. 1 minuta Google
Statystyczne _fbp Facebook ustawia ten plik cookie w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu strony internetowej. 3 miesiące Facebook
Statystyczne bugsnag-anonymous-id BugSnag/Juicer ustawia ten plik cookie do zgłaszania błędów i innych celów analitycznych. nigdy BugSnag
Marketingowe locale Facebook ustawia ten plik cookie, aby poprawić komfort przeglądania strony internetowej przez użytkownika i zapewnić użytkownikowi odpowiednie reklamy podczas korzystania z platform mediów społecznościowych Facebooka. nigdy Facebook

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu tylko wtedy, gdy są one niezbędne do działania tej witryny. Wszystkie inne rodzaje plików cookie wymagają Państwa zgody.

Mogą Państwo zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w Deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej.

Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi stron trzecich używane na naszych stronach. Podczas odwiedzania strony internetowej zapisywane są pliki cookie stron trzecich. Dokładne informacje na temat funkcji plików cookie używanych przez strony trzecie i gromadzonych przez nie danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności / plików cookie tych stron trzecich (np. polityce prywatności Google) lub kontaktując się z osobą kontaktową strony trzeciej, która wysyła pliki cookie.

Mogą Państwo dowiedzieć się, jakie konkretne pliki cookie zostały zarejestrowane podczas odwiedzania strony internetowej, poprzez sprawdzenie ustawień przeglądarki.

Strony Fan pages

Administrator administruje fanpage'ami w serwisach społecznościowych Facebook, Linkedin (dalej - Fanpages).

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo Fanpage, administratorzy sieci społecznościowych zapisują na Państwa urządzeniu pliki cookie, które zbierają Państwa dane osobowe. Pliki cookie są przechowywane zarówno wtedy, gdy jesteście Państwo zarejestrowanym użytkownikiem sieci społecznościowej, jak i jeśli nie macie Państwo konta w odpowiedniej sieci społecznościowej. Administrator nie ma dostępu do zebranych danych osobowych, a jedynie otrzymuje od administratorów portali społecznościowych informacje statystyczne o ruchu na Fanpage'ach.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w celu administrowania Fanpage'ami, proszę zapoznać się z polityką prywatności Facebooka, Linkedin lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Facebooka i LinkedIn (w przypadku danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook i LinkedIn).

Narzędzia komunikacyjne

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz zachowania dowodów korespondencji (w prawnie uzasadnionym interesie skutecznej komunikacji oraz w celu uniknięcia sporów związanych ze świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych) Administrator przetwarza następujące informacje podane przez użytkownika:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o działce, data i godzina wysłania wiadomości, a także treść dalszej korespondencji z przedstawicielem Administratora, będą przetwarzane podczas kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej;
 • imię, nazwisko (tylko jeśli zostało podane w podpisie wiadomości e-mail), adres e-mail, data, godzina i treść korespondencji z przedstawicielem Administratora będą przetwarzane w sytuacji kontaktu mailowego na adresy mailowe wskazane na stronie internetowej;
 • przy wysłaniu pisma na adres siedziby Administratora wskazany na stronie internetowej przetwarzane jest imię, nazwisko, adres, data otrzymania pisma oraz informacje zawarte w piśmie;
 • imię, nazwisko, pseudonim (jeśli jest używany), zdjęcie (jeśli jest używane), data i godzina zapytania oraz treść korespondencji z przedstawicielem Administratora będą przetwarzane w przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem kont w serwisie społecznościowym Facebook lub LinkedIn

Dane osobowe przekazane wraz z zapytaniem oraz dalsza korespondencja pomiędzy użytkownikiem a przedstawicielem Administratora będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu zapytania oraz do zapewnienia realizacji praw Administratora.

Jeśli użytkownik przesyła zapytanie za pośrednictwem konta na Facebooku lub LinkedIn, podane przez niego dane osobowe mogą zostać ujawnione administratorom tych portali społecznościowych oraz innym osobom, którym administratorzy portali Facebook i LinkedIn udostępniają dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności serwisów Facebook i LinkedIn.

Dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych

Do celów marketingowych Administratora danych mogą być przetwarzane dane osobowe, które użytkownik podał, wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości, datę i godzinę, a także treść ewentualnej dalszej korespondencji z przedstawicielem Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę przed wysłaniem wypełnionego formularza kontaktowego do Administratora.

Dane osobowe zbierane w celach marketingowych są przetwarzane przez 5 lat od momentu ich zebrania lub po cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe, które zostały zebrane w celach marketingowych, są następnie usuwane.

Procedura korzystania z praw

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
 • Prawo żądania sprostowania nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych | Prawo dostępu i żądania sprostowania danych osobowych realizowane jest poprzez złożenie pisemnego żądania w siedzibie Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (jeżeli żądanie jest podpisane podpisem elektronicznym). We wniosku o dostęp do danych osobowych należy określić, do jakich danych osobowych chcą Państwo mieć dostęp oraz jakie informacje wymienione w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia chcą Państwo otrzymać. We wniosku o sprostowanie nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych należy określić, które dane osobowe mają zostać sprostowane.
 • Prawo żądania usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem | Prawo to można zrealizować poprzez złożenie pisemnego żądania w siedzibie Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (jeżeli żądanie jest podpisane podpisem elektronicznym). Jeżeli żądanie jest uzasadnione, Administrator usunie dane osoby, której dane dotyczą, nie później niż 30 dni po otrzymaniu żądania.
 • Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych* do czasu zweryfikowania prawidłowości danych osobowych, do czasu ustalenia, czy interesy osoby, której dane dotyczą, która sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych, są nadrzędne wobec interesów Administratora oraz w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, nie wyraża zgody na usunięcie tych danych osobowych. |Prawo to realizowane jest w drodze pisemnego żądania złożonego na adres siedziby Administratora lub na info@suninvestmentgroup.com e-mail (jeżeli żądanie jest podpisane podpisem elektronicznym). W każdym przypadku żądania ograniczenia przetwarzania tylko części danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, żądanie musi określać kategorie danych osobowych, które mają zostać ograniczone. Jeżeli żądanie jest uzasadnione, przetwarzanie danych osobowych ogranicza się w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania żądania.
 • Prawo do przenoszenia danych | Prawo to można zrealizować poprzez złożenie pisemnego żądania w siedzibie Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (jeżeli żądanie jest podpisane podpisem elektronicznym). Ilekroć zgłaszany jest wniosek o przeniesienie tylko części danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, żądanie musi określać kategorie danych osobowych, w odniesieniu do których wykonywane jest prawo do przenoszenia danych. Jeżeli żądanie jest uzasadnione, Administrator przekaże Państwu dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu komputerowego lub wskazanemu przez Państwa administratorowi (w zależności od Państwa preferencji ustrukturyzowane dane osobowe zostaną przesłane pocztą elektroniczną lub zapisane na nośniku zewnętrznym) najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania żądania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych | Prawo to jest realizowane poprzez złożenie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (jeżeli żądanie jest podpisane podpisem elektronicznym). Jeśli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, ocenimy, czy Państwa prawnie uzasadniony interes w sprzeciwie wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jest nadrzędny wobec prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na którym Administrator opiera przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego | Prawo to może być realizowane poprzez wniesienie skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wszelkie działania Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, które naruszają przepisy o ochronie danych.

W przypadku korzystania z praw poprzez złożenie pisemnego wniosku pocztą na adres siedziby Administratora danych, do wniosku należy dołączyć poświadczoną notarialnie kopię dokumentu osobistego (paszportu, dowodu osobistego).

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt, udzielimy pomocy:

Sun Investment Group, UAB, adres: Gedimino 44A-501, Wilno, nr tel: +370 602 81 979, e-mail: info@suninvestmentgroup.com

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 2023-08-30

Kontakt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA; obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.