W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, lepszego przeglądania stron, jak również w celach marketingowych, UAB „Sun Investment Development” wykorzystuje pliki cookie. Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie, naciśnij „Zgadzam się”. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zarejestrowane pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Polityka prywatności .
Czym są pliki cookie?

GENERAL INFORMATION

Niniejsza polityka prywatności określa warunki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową https://suninvestmentgroup.com/ i innych podmiotów danych, których dane dotyczą, a także procedurę realizacji praw podmiotów danych. Dane osobowe przetwarzane są przez UAB Sun Investment Development, numer rejestracyjny spółki 302662621, adres siedziby: ul. Kauno 16, LT-03212 Wilno, e-mail: info@suninvestmentgroup.com (zwany dalej Administratorem).

Administrator może modyfikować i zmieniać politykę prywatności w dowolnym momencie, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie, czy zapoznałeś się z zaktualizowaną (obowiązującą) wersją polityki prywatności. Data publikacji zaktualizowanej (obowiązującej) wersji polityki prywatności jest podana na górze tej strony.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową i innych podmiotów danych będą przetwarzane zgodnie z przepisami oraz poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.

Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe, które mu przekazujesz lub które gromadzi na podstawie Twojej zgody, do celów określonych w polityce prywatności i nie będzie przekazywał prawa do przetwarzania danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności. W przypadkach przewidzianych przez prawo, Twoje dane mogą być również przekazywane właściwym organom państwowym. Inne przypadki, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim (partnerom Administratora, podmiotom przetwarzającym dane, itp.) zostaną określone w poszczególnych sekcjach polityki prywatności.

Strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są własnością Administratora (np. google.com). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez takie witryny, dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności stosowaną przez daną stronę internetową, do której następuje przekierowanie.

DANE OSOBOWE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ; WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie

Strona korzysta z plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim urządzeniu (np. komputerze stacjonarnym, telefonie komórkowym, tablecie) podczas przeglądania strony internetowej.

Korzystamy z plików cookie, aby móc wykonać następujące czynności:

 • Zapewnić odpowiednie funkcjonowanie strony internetowej;
 • Zapewnić optymalną szybkość działania i bezpieczeństwo strony internetowej;
 • Zebrać informacje o wizytach na stronie i jej poszczególnych podstronach/sekcjach, analizować przepływy osób odwiedzających stronę (data i godzina odwiedzin, używane przeglądarki, używane typy urządzeń i rozmiary ekranów używanych urządzeń) i dzięki temu na bieżąco ulepszać stronę internetową i lepiej zaspokajać twoje potrzeby.

Specyfikacje plików cookie używanych przez Administratora podano w poniższej tabeli.

Administrator danych Nazwa pliku cookie Funkcja pliku cookie Data ważności
Sun Investment Development _ga Plik cookie Google Analytics służący do rozróżniania unikalnych użytkowników. 2 lata
_gid Plik cookie Google Analytics służący do rozróżniania unikalnych użytkowników. 24 godziny
_gat Plik cookie Google Analytics służący do rozróżniania unikalnych użytkowników. 1 minuta
_icl_visitor_lang_is Zapisuje preferowany język użytkownika na stronie internetowej. 24 godziny
_gtrans_front_language Określa preferowany język osoby odwiedzającej stronę. Pozwala witrynie ustawić preferowany język przy ponownym wejściu osoby odwiedzającej. 1 rok

Strona internetowa korzysta również z plików cookie stron trzecich. Sun Investment Development jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe gromadzone przez wspomniane pliki cookie stron trzecich. Administratorami danych osobowych gromadzonych przez pliki cookie stron trzecich są Google i Mailer Lite). Dokładne informacje o funkcjach plików cookie używanych przez strony trzecie i danych osobowych gromadzonych przez strony trzecie można znaleźć w polityce prywatności stron trzecich (np. polityce prywatności Google, polityce zgodności Mailer Lite) lub kontaktując się z osobą kontaktową odpowiedniej strony trzeciej, która wysyła pliki cookie.

Możesz dowiedzieć się, jakie konkretne pliki cookie zostały umieszczone na Twoim urządzeniu po wizycie na stronie, sprawdzając ustawienia przeglądarki. Jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, informacje o zapisanych plikach cookie można wyświetlić, klikając przycisk po lewej stronie pola adresu.

Pliki cookie umieszczane podczas wizyt na stronach fanowskich Administratora w mediach społecznościowych

Administrator administruje stronami fanowskimi na Facebooku i LinkedIn (zwane dalej stronami fanowskimi).

Podczas odwiedzania stron fanowskich administratorzy mediów społecznościowych umieszczają pliki cookie na Twoim urządzeniu, a wspomniane pliki cookie gromadzą Twoje dane osobowe. Pliki cookie są umieszczane na Twoim urządzeniu zarówno w przypadku, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem odpowiedniej platformy mediów społecznościowych, jak i w przypadku, gdy nie masz konta na danej platformie mediów społecznościowych. Administrator nie ma dostępu do zebranych danych osobowych i od administratorów platform mediów społecznościowych otrzymuje jedynie informacje statystyczne o wizytach na stronach fanowskich.

Aby otrzymać wyczerpujące informacje na temat Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu administrowania stronami fanowskimi, zapoznaj się z następującymi informacjami:

 • Polityka prywatności LinkedIn lub skontaktuj się z inspektorem ochrony danych LinkedIn (w sprawie danych osobowych wykorzystywanych przez LinkedIn);
 • Polityka prywatności Facebook lub skontaktuj się z inspektorem ochrony danych Facebooka (w sprawie danych osobowych wykorzystywanych przez Facebooka);

Możesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli nie chcesz, aby strony internetowe umieszczały pliki cookie na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby mieć pewność, że otrzymujesz uprzednie powiadomienie o umieszczeniu plików cookie lub że przeglądarka blokuje wszystkie pliki cookie. Będziesz musiał dostosować ustawienia dla każdej przeglądarki każdego urządzenia.

Jeśli zablokujesz lub ograniczysz korzystanie z plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych usług lub funkcji strony internetowej.

Wyczerpujące informacje na temat plików cookie oraz zasad i ustawień ich działania można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.allaboutcookies.org.

Narzędzia komunikacyjne

Aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie i zachować dowód korespondencji (w celu realizacji uzasadnionego interesu, aby zapewnić skuteczną komunikację i zapobiegać wszelkim sporom dotyczącym świadczenia usług na rzecz osób), Administrator przetwarza dostarczone przez Ciebie informacje:

 • Poprzez komunikację za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości, data i godzina wiadomości, a także treść dalszej korespondencji z przedstawicielem Administratora.
 • Poprzez komunikację za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie internetowej przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko (jeśli jest podane w podpisie wiadomości e-mail), adres e-mail, data i godzina oraz treść korespondencja z przedstawicielem Administratora.
 • Wysyłając list na adres Administratora, podany na stronie internetowej, przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres, data otrzymania listu oraz informacje podane w liście.
 • Poprzez komunikację za pośrednictwem Facebooka lub LinkedIn przetwarzane są następujące dane: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, pseudonim (jeśli jest używany), zdjęcie użytkownika (jeśli jest używane), data, godzina i treść korespondencji z przedstawicielem Administratora.

Dane osobowe przekazane wraz z zapytaniami i wszelka późniejsza korespondencja między Tobą a przedstawicielem Administratora będą przechowywane przez okres wymagany do wykonania danego zadania i zapewnienia wykonania uprawnień Administratora.

W przypadku wysłania zapytania za pośrednictwem kont Facebook lub LinkedIn podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać ujawnione menedżerom sieci społecznościowych i innym osobom, którym menedżerowie Facebooka i LinkedIn udostępniają dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka i LinkedIn.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zostaną określone w części PROCEDURA REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH w polityce prywatności.

DANE OSOBOWE KANDYDATÓW DO PRACY

Wszystkie dane osobowe osób, które chcą zostać zatrudnione przez Administratora, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu selekcji i rekrutacji pracowników, w ramach uzasadnionego interesu w ocenie przydatności kandydata do pożądanej pracy.

Oprócz danych dostarczonych przez samego kandydata na pracownika, Administrator może gromadzić i przetwarzać inne publicznie dostępne dane kandydata dotyczące kwalifikacji i umiejętności zawodowych, tj. może wyszukiwać informacje w Internecie, sprawdzać profile społecznościowe kandydata (takie jak LinkedIn, Facebook, Twitter) itp. Administrator może również skontaktować się z byłymi pracodawcami wymienionymi w życiorysie kandydata (CV) i/lub na publicznych kontach społecznościowych i poprosić o informacje na temat kwalifikacji kandydata i jego umiejętności zawodowych.

Dane osobowe kandydata uczestniczącego w ogłoszonej przez Administratora rekrutacji na konkretne stanowisko będą przechowywane przez Administratora przez 4 miesiące od zakończenia konkretnej rekrutacji. Okres przechowywania danych osobowych jest przedłużany tylko za indywidualną zgodą kandydata. Jeśli nie zostanie uzyskana zgoda na dalsze przetwarzanie danych osobowych Kandydata, wszystkie takie dane osobowe Kandydata (zarówno dostarczone przez Kandydata, jak i zebrane przez Administratora) zostaną zniszczone po tym terminie.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych są wymienione w naszej Polityce prywatności w sekcji WARUNKI WYKONYWANIA PRAWA.

PROCEDURA REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH

Wszystkim podmiotom danych, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora | Prawo dostępu do danych osobowych i prawo żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych jest realizowane poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: info@suninvestmentgroup.com (w tym przypadku wniosek powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym). We wniosku o dostęp do danych osobowych proszę określić kategorie danych osobowych, do których chce się uzyskać dostęp, a także rodzaje informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia, które chcą Państwo otrzymać. We wniosku o sprostowanie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych proszę podać dane osobowe, które mają zostać poprawione.
 • Prawo do żądania sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych
 • Prawo do usunięcia bezprawnie przetwarzanych danych osobowych | Z tego prawa można skorzystać, wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: info@suninvestmentgroup.com (w tym przypadku wniosek powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym). Jeżeli wniosek jest uzasadniony, administrator usuwa dane podmiotu danych w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych do momentu zweryfikowania celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe, do momentu ustalenia czy interesy podmiotu danych nie zgadzają się z przetwarzaniem danych osobowych, zastępują lub nie interesy Administratora, a także w przypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na ich usunięcie | Z tego prawa można skorzystać, wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail" info@suninvestmentgroup.com (w tym przypadku wniosek powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym). Jeżeli podmiot danych wnioskuje o ograniczenie przetwarzania tylko niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, wniosek musi określać kategorie danych osobowych, których przetwarzanie powinno być ograniczone. Jeżeli wniosek jest uzasadniony, przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku.
 • Prawo do przenoszenia danych | Z tego prawa można skorzystać, wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: info@suninvestmentgroup.com (w tym przypadku wniosek powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym). Jeżeli podmiot danych wnioskuje o przekazanie tylko niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, wniosek musi określać kategorie danych osobowych, w odniesieniu do których wnioskuje się o prawo do przenoszenia danych. Jeżeli wniosek jest uzasadniony, Administrator w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku przekaże Tobie lub administratorowi danych wskazanemu przez Ciebie Twoje dane osobowe w formacie czytelnym dla komputera (w zależności od Twojego żądania przesyłane będą systematyczne dane osobowe pocztą elektroniczną lub zarejestrowane na zewnętrznym nośniku danych).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych | Z tego prawa można skorzystać, wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: info@suninvestmentgroup.com (w tym przypadku wniosek powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym). Jeśli podmiot danych sprzeciwi się przetwarzaniu swoich danych osobowych, zostanie ocenione, czy jej uzasadniony interes, z powodu którego nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, zastępuje uzasadniony interes Administratora, na których Administrator opiera lub nie przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego | Z tego prawa można skorzystać, składając skargę do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych w związku z wszelkimi działaniami Administratora związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci praw poprzez przesłanie pisemnego wniosku pocztą na adres siedziby Administratora, do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty).

INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

UAB Sun Investment Development Ul. Kauno 16, LT-03212 WIlno Telefon: +370 602 81 979 E-mail info@suninvestmentgroup.com

Kontakt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA; obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.