W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, lepszego przeglądania stron, jak również w celach marketingowych, SUN INVESTMENT DEVELOPMENT PL sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie. Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie, naciśnij „Zgadzam się”. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zarejestrowane pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Polityka prywatności .
Czym są pliki cookie?

INFORMACJA OGÓLNA

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową https://suninvestmentgroup.com/ oraz innych osób, których dane dotyczą, a także procedurę korzystania z praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Sun Investment Group, UAB, kod podmiotu prawnego 302662621, adres siedziby Gedimino pr. 44A-501, Wilno, Litwa, adres e-mail: info@suninvestmentgroup.com (dalej – Administrator).

Administrator może w każdej chwili zmienić i uzupełnić Politykę Prywatności, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania aktualnej wersji niniejszej Polityki prywatności. Data publikacji aktualnej wersji Polityki prywatności jest podana na dole tej strony internetowej.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową oraz innych osób, których dane dotyczą, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator wykorzystuje dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane przez Administratora za jego zgodą wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i nie przekazuje kontroli nad danymi osobowymi innym osobom, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa dane użytkownika mogą być również przekazywane właściwym organom publicznym. Inne przypadki przekazywania danych osobowych użytkownika osobom trzecim (partnerom Administratora, podmiotom przetwarzającym dane itp.) zostały określone w odrębnych punktach polityki prywatności.

Witryna zawiera linki do stron internetowych, które nie są własnością Administratora (np. google.com). Kontroler nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron internetowych, dlatego zachęcamy do proaktywności i zapoznania się z politykami prywatności stron, do których użytkownik jest kierowany.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Strona korzysta z plików „cookies”, czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) podczas przeglądania strony.

Pliki cookie używane na stronie internetowej są nam niezbędne do:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
 • zapewnienia optymalnej szybkości i bezpieczeństwa witryny;
 • rozpoznania ruchu na stronie internetowej oraz na jej poszczególnych stronach i sekcjach, przeanalizowania ruchu odwiedzających stronę internetową (data i godzina odwiedzin, używanej przeglądarki, typu urządzeń i ich rozmiarów ekranu), a tym samym stale ulepszać stronę internetową, aby lepiej spełniała potrzeby użytkownika;

Specyfikację plików cookie wykorzystywanych przez Administratora można znaleźć w poniższej tabeli.

Administrator danych: Nazwa pliku cookie Funkcja pliku cookie Ważność pliku cookie
Sun Investment Group, UAB _ga Używane przez Google Analytics do identyfikacji unikalnych użytkowników. 2 lata
Sun Investment Group, UAB _gid Używane przez Google Analytics do identyfikacji unikalnych użytkowników. 24 godziny
Sun Investment Group, UAB _gat Używane przez Google Analytics w celu zmniejszenia liczby zapytań. 1 minuta
Sun Investment Group, UAB _icl_visitor_lang_is Zapisuje język strony internetowej wybrany przez odwiedzającego. 24 godziny
Sun Investment Group, UAB _gtrans_front_language Określa preferowany język odwiedzającego. Umożliwia witrynie internetowej ustawienie preferowanego języka odwiedzającego przy ponownej wizycie w witrynie. 1 rok
Odwiedziny na stronie rejestrują pliki cookie stron trzecich (administratorami danych są Google i SendGrid).

Szczegółowe informacje na temat funkcji plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie oraz gromadzonych przez nie danych osobowych można znaleźć w politykach prywatności / plików cookie tych podmiotów zewnętrznych (np. polityce prywatności Google, polityce prywatności SendGrid) lub kontaktując się z osobą kontaktową, strony trzeciej, która wysyła ciasteczka.

Aby dowiedzieć się, które konkretnie pliki cookie zostały zapisane podczas wizyty w witrynie internetowej, należy sprawdzić ustawienia przeglądarki. Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Google Chrome, informacje o zapisanych plikach cookie może znaleźć, klikając przycisk po lewej stronie paska adresu.

Pliki cookie są zapisywane podczas odwiedzania stron fanowskich Administratora na portalach społecznościowych.

Zarządzający zarządza stronami fanowskimi w sieci społecznościowej FacebookLinkedin (dalej – Strony fanowskie).

Podczas odwiedzin na Stronach fanowskich, administratorzy sieci społecznościowych umieszczają na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które gromadzą jego dane osobowe. Pliki cookie są zapisywane zarówno wtedy, gdy użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem sieci społecznościowej, jak i wtedy, gdy nie posiada konta w danej sieci społecznościowej. Administrator nie ma dostępu do danych osobowych zebranych o użytkowniku i otrzymuje jedynie informacje statystyczne od administratorów sieci społecznościowych o ruchu na Stronach fanowskich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w celu administrowania Stronami Fanowskimi, należy zapoznać się z polityką prywatności FacebookaLinkedin lub skontaktować się z Facebookiem i LinkedIn inspektorem ochrony danych (w przypadku danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook i Linkedin).

Użytkownik może ograniczyć lub zablokować pliki cookie, kontrolując ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jeśli użytkownik chce, aby witryny internetowe uniemożliwiały umieszczanie plików cookie na jego urządzeniu, powinien dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, abyś był powiadamiany przed umieszczeniem jakichkolwiek plików cookie lub aby jego przeglądarka internetowa odrzucała wszystkie pliki cookie. Konieczne będzie dostosowanie ustawień osobno dla każdej przeglądarki internetowej na każdym urządzeniu.

Jeśli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy korzystanie z plików cookie, może nie móc otrzymywać żądanych usług lub nie być w stanie korzystać z funkcji witryny.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie, sposobu ich działania i ustawień można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz zachowania dowodów korespondencji (w prawnie uzasadnionym interesie skutecznej komunikacji oraz w celu uniknięcia sporów związanych ze świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych) Administrator przetwarza następujące informacje podane przez użytkownika:

 • przy kontakcie pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej – imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości, data i godzina, a także treść wszelkiej dalszej korespondencji z przedstawicielem Administratora;
 • w przypadku kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane na stronie internetowej, przetwarzane jest imię, nazwisko (tylko jeśli jest podane w podpisie e-maila), adres e-mail, data i godzina wysłania e-maila oraz treść dalszej korespondencji z przedstawicielem Administratora;
 • w przypadku wysłania listu na adres siedziby Administratora wskazany na stronie internetowej, przetwarzane są dane nadawcy: imię, nazwisko, adres, data otrzymania wiadomości oraz informacje zawarte w wiadomości liście;
 • w przypadku kontaktu za pośrednictwem kont społecznościowych Facebook lub LinkedIn, przetwarzane jest imię, nazwisko, pseudonim (jeśli został użyty), zdjęcie (jeśli zostało użyte) użytkownika, data i godzina zapytania oraz treść korespondencji z przedstawicielem Administratora.

Dane osobowe przekazane wraz z zapytaniem oraz dalsza korespondencja pomiędzy użytkownikiem a przedstawicielem Administratora będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu zapytania oraz do zapewnienia realizacji praw Administratora.

Jeśli użytkownik przesyła zapytanie za pośrednictwem konta na Facebooku lub LinkedIn, podane przez niego dane osobowe mogą zostać ujawnione administratorom tych portali społecznościowych oraz innym osobom, którym administratorzy portali Facebook i LinkedIn udostępniają dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności serwisów Facebook i LinkedIn.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych są wymienione w naszej Polityce prywatności w sekcji WARUNKI WYKONYWANIA PRAWA.

DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Do celów marketingowych Administratora danych mogą być przetwarzane dane osobowe, które użytkownik podał, wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości, datę i godzinę, a także treść ewentualnej dalszej korespondencji z przedstawicielem Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę przed wysłaniem wypełnionego formularza kontaktowego do Administratora.

Dane osobowe zbierane w celach marketingowych są przetwarzane przez 5 lat od momentu ich zebrania, a następnie usuwane.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych są wymienione w naszej Polityce prywatności w sekcji WARUNKI WYKONYWANIA PRAWA.

DANE OSOBOWE KANDYDATÓW DO PRACY

Wszystkie dane osobowe osób, które chcą zostać zatrudnione przez Administratora, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu selekcji i rekrutacji pracowników, w ramach uzasadnionego interesu w ocenie przydatności kandydata do pożądanej pracy.

Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji i selekcji Pracowników, za zgodą osoby poszukującej zatrudnienia, będą przechowywane maksymalnie przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody przez osobę poszukującą zatrudnienia lub do czasu wycofania zgody. W przypadku braku zgody osoby fizycznej na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych, dane te będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy. Po upływie tych terminów dane osób ubiegających się o pracę są niszczone.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez 6 miesięcy jest interes osoby poszukującej pracy zawarcia umowy o pracę z Administratorem, podstawą przetwarzania danych osobowych przechowywanych nie dłużej niż 2 lata jest zgoda osoby poszukującej pracy.

Oprócz danych dostarczonych przez samego kandydata na pracownika, Administrator może gromadzić i przetwarzać inne publicznie dostępne dane kandydata dotyczące kwalifikacji i umiejętności zawodowych, tj. może wyszukiwać informacje w Internecie, sprawdzać profile społecznościowe kandydata (takie jak LinkedIn, Facebook, Twitter) itp. Administrator może również skontaktować się z byłymi pracodawcami wymienionymi w życiorysie kandydata (CV) i/lub na publicznych kontach społecznościowych i poprosić o informacje na temat kwalifikacji kandydata i jego umiejętności zawodowych. Administrator może zbierać dane osobowe od obecnego pracodawcy wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, która chce zostać pracownikiem Administratora.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych są wymienione w naszej Polityce prywatności w sekcji WARUNKI WYKONYWANIA PRAWA.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PRAW

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora 

 • Prawo żądania sprostowania nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych | Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania jest realizowane poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (w przypadku wniosku podpisanego elektronicznie). We wniosku o dostęp do danych osobowych należy określić, do jakich danych osobowych chce się uzyskać dostęp oraz jakie informacje wymienione w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia chce się otrzymać. We wniosku o sprostowanie nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych należy określić, o sprostowanie których danych osobowych się wnioskuje.

 • Prawo żądania usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem | Prawo to realizowane jest poprzez złożenie pisemnego wniosku do siedziby Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (w przypadku złożenia wniosku podpisanego e-podpisem). Jeżeli żądanie jest uzasadnione, Administrator niszczy dane osoby, której dane dotyczą, nie później niż 30 dni od otrzymania żądania.

 • Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czasu zweryfikowania prawidłowości danych osobowych, ustalenia, czy interesy osoby, której dane dotyczą, sprzeciwiającej się przetwarzaniu danych osobowych, są nadrzędne wobec interesów Administratora, a także w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie wyraża zgody na usunięcie danych osobowych | Prawo to realizowane jest poprzez złożenie pisemnego wniosku do siedziby Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (w przypadku złożenia wniosku podpisanego e-podpisem).

  W przypadku złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania tylko części danych osobowych przetwarzanych przez administratora, należy określić we wniosku kategorie danych osobowych, których przetwarzania dotyczy wniosek. Jeżeli wniosek jest uzasadniony, przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku.

 • Prawo do przenoszenia danych | Prawo to realizowane jest poprzez złożenie pisemnego wniosku do siedziby Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (w przypadku złożenia wniosku podpisanego e-podpisem). W przypadku żądania przeniesienia tylko części danych osobowych przetwarzanych przez administratora, wniosek powinien określać kategorie danych osobowych, w stosunku do których wykonywane jest prawo do przenoszenia danych Jeżeli żądanie jest uzasadnione, Administrator dostarczy użytkownikowi lub wskazanemu przez niego administratorowi dane osobowe użytkownika podane w formacie nadającym się do odczytu komputerowego nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania żądania (w zależności od preferencji użytkownika, ustrukturyzowane dane osobowe zostaną przesłane pocztą elektroniczną lub zapisane na nośniku zewnętrznym).

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych | Prawo to realizowane jest poprzez złożenie pisemnego wniosku do siedziby Administratora lub na adres e-mail info@suninvestmentgroup.com (w przypadku złożenia wniosku podpisanego e-podpisem). W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika zostanie ocenione, czy prawnie uzasadniony interes użytkownika w braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przeważa nad uzasadnionym interesem Administratora w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego | Prawo to może być realizowane poprzez wniesienie skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wszelkie działania Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, które naruszają przepisy o ochronie danych.

W przypadku korzystania z praw poprzez złożenie pisemnego wniosku pocztą na adres siedziby Administratora danych, do wniosku należy dołączyć poświadczoną notarialnie kopię dokumentu osobistego (paszportu, dowodu osobistego).

DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy pomocy:

Sun Investment Group, UAB, adres: Gedimino pr. 44A-501, Wilno, Litwa nr tel. +370 602 81 979 e-mail: info@suninvestmentgroup.com

Data aktualizacji polityki prywatności: 2022-04-08

Kontakt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA; obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.